Технологія очистки стічних вод ГК "Промтехвод"

З 1997 року ГК «Промтехвод разом з «Vladix Сorporation» (США), освоїла виробництво в Україні типоряду економічних і простих в експлуатації блочних систем глибокого біологічного очищення типу СПБО
Однієї із серйозних проблем захисту навколишнього середовища є очищення промислових і побутових стічних вод. Для вирішення цієї проблеми пропонуються економічні й прості в експлуатації блочні установки глибокої біологічної очистки стічних вод (СПБО) по ТУ В 16458959-005-99. Компактні очисні установки заводського виготовлення мають продуктивність від 1,5 до 100м3 на добу. Очисні споруди більшої продуктивності можуть бути запроектовані й побудовані з використанням бетонних і залізобетонних конструкцій.
Зазначені очисні споруди застосовуються в підземному й у надземному варіантах і використовуються для очистки стічних вод міст, селищ, промислових підприємств, тваринницьких комплексів, АЗС, автомийок, ресторанів і т.д. з наступним скиданням очищеної води у водоймища, дощову каналізацію, а також її використанням для поливу зелених насаджень і технічних потреб.
В установках СПБО реалізована технологія глибокої біологічної очистки та знезаражування стічних вод. По цій технології відбувається аерація, освітління, очищення і безреагентне знезаражування стічних вод.
Якість очищеної води на виході із блоку СПБО відповідає вимогам санітарних і природоохоронних органів до води, яка скидається у водоймища, дощову каналізацію, або яка використовується повторно, як технічна.
Завдяки своїм технологічним особливостям установка не боїться залпового скидання стічних вод, що дозволяє уникнути викиду неочищеної води. У процесі очищення стічних вод не виділяється метан і сірководень, тобто відсутній неприємний запахи, що дає можливість розташовувати установк у безпосередній близькості від об'єкта каналізування.
Установка СПБО автоматизована й не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу.
Безреагентне електрохімічне знезаражування води дозволяє відмовитися від спеціальних дезінфікуючих розчинів і дозуючих систем, а також забезпечує надійну, тривалу безпеку очищеної води.
Застосування зазначених установок узгоджено з Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України (Висновок державної санітарно- гігієнічної експертизи №5.10/30364 від 21.08.2002г).
Використання оригінальних технологічних рішень у комбінації з безпечним електрохімічним знезаражуванням дозволяють очищати стічні води без використання мулових насосних станцій, повітродувок (компресорів), небезпечного рідкого хлору.
Вихідні дані
Показники Концентрація забруднень
БПКповн, мг/л до 500
(короткочасно до 1000)
Зважені речовини, мг/л до 400
Нафтопродукти, мг/л до 50


Схема 1: Традиційна технологічна схема біологічної очистки стічних вод із пневматичною аерацією:

1- подача стічних вод;
2- споруди попередньої очистки;
3- первинні відстійники;
4- аеротенк із дифузорами;
5- вторинні відстійники;
6- мулова насосна станція;
7- аеробний стабілізатор;
8- станція зневоднювання осаду;
9- повітродувна станція;
10- повітророзподільна система;
11- надлишковий активний мкл;
12- циркуляційний активний мул;
13- дифузори;
14- видалення осаду;
15- випуск очищених стічних вод.

Переваги наших очисних споруд полягають, насамперед, у підвищенні продуктивності очисних споруд при одночаснім зниженні капітальних витрат і експлуатаційних витрат.

Схема 2: Передова технологічна схема біологічної очистки стічних вод
1- подача стічних вод;
2- споруди попередньої очистки;
3- основний блок очистки;
4- аеробний стабілізатор;
5- станція зневоднювання осаду;
6- заглибні електромеханічні аератори;
7- випуск очищених стічних вод;
8- видалення осаду;
9- надлишковий активний мул;

Короткий опис технологічного процесу
В установках СПБО реалізовано 7 етапна технологія глибокого біологічної очистки та знезаражування стічних вод.
1. Подача стічних вод на блок «СПБО»
Стічні води подаються безпосередньо в блок «СПБО» прямо на вузол механічного очищення.
При нерівномірній подачі стічні води надходять в накопичувальну ємність яка служить насосною станцією. З накопичувальної ємності за допомогою фекального насоса стічні води направляються в блок повного біологічного очищення «СПБО».
2. Механічне очищення
Стічні води подаються в блок механічного очищення ( I-крок) де видаляються великі забруднення.
3. Аерація й перемішування
Після блоку механічного очищення стічні води самопливом надходять у зону аерації ( II крок), де здійснюється їхнє безперервне перемішування з активним мулом і насичення киснем повітря за допомогою заглибленого електромеханічного аератора.
4. Освітління стічних вод
Освітління стічних вод передбачене у двох камерах відстоювання ( III та IV крок), які становлять єдине ціле із зоною аерації. Стічна рідина протікає через обидві секції відстоювання самопливом, при цьому осаджений мул з першої секції відстоювання повертається в зону аерації безперервно під дією гідродинамічних сил. Активний мул із другої камери відстоювання всмоктується в зону аерації безпосередньо аератором.
5. Знезаражування й доочищення стічних вод
Овітлені стічні води із другої камери відстоювання самопливом надходять у вузол знезаражування ( V крок). Після вузла знезаражуванн вод направляється на зернистий фільтр, що самопромивається, доочистки ( VI крок) и поступає в контактную камеру ( VII крок ).
6. Мулове господарство
Осад із блоку «СПБО» самопливом надходить в муловий колодязь або на установку зневоднювання осаду. Щодобовий обсяг, осідання орієнтовно приймається в кількості 1% від кількості поступаючих стічних вод, і уточнюється в процесі експлуатації. З мулового колодязя осад періодично, один раз у кілька тижнів (місяців) видаляється й вивозиться асенізаційним автомобілем. Кількість і періодичність видалення осаду з мулового колодязя уточнюється в період пусконалагоджувальних робіт.

 

При відключенні електроенергії установка «СПБО» працює як багатоступінчастий відстійник, забезпечуючи очищення стічних вод від зважених речовин, жирів і плаваючих забруднень. При поновленні електропостачання установка переходить у нормальний режим роботи.
Після блоку «СПБО» очищені стічні води направляються до місця скидання. При необхідності можливо додаткове обладнання системи доочищення.
- Очищена вода прирівнюється до технічної й може використовуватися повторно.
Відповідність технології актуальному навантаженню
Установка «СПБО» зберігає свою працездатність як при 50% так і, короткочасно, при 120% навантаження. При цих параметрах гарантується якість очищеної води на виході з установки.
Будівельні рішення:
Установка СПБО може бути виконана як у наземному, так і в підземнім виконанні.

Переваги й конструктивна особливості:

 • Оригінальні запатентовані технічні рішення дозволяють одержувати в результаті очищення два кінцеві продукти:

– технічну воду, придатну для повторного використання, 

– органічне мінеральне добриво у вигляді стабілізованого надлишкового активного мулу;

 • Конструктивні особливості установки дозволяють відмовитися від традиційних компресорів, воздуховодів, диспергаторів повітря та ерлифтів, у результаті чого відсутні небезпечні аерозолі;
 • Застосування запатентованих заглибних електромеханічних аераторів для перемішування й аерації води дозволяє підтримувати високу концентрацію активного мулу в зоні аерації;
 • Висока концентрація активного мулу в зоні аерації забезпечує високий буферний ефект у випадку залпового викиду стічних вод. Це дозволяє використовувати ці системи в умовах обмежених площ
 • Два кроки освітління забезпечує додаткове підвищення якості очищеної води. Активний мул з обох зон освітління вертається в зону аерації постійно без використання спеціальних насосів
 • Безпрецедентна гнучкість у перемиканні на різні технологічні процеси (режими). Два блоки можуть працювати як паралельно, так і послідовно. Один блок може використовуватися як накопичувач, а інший як блок очищення, або один як система очищення, а іншийї як аеробний стабілізатор. Усі ці можливості можуть бути досягнуті простим перемиканням засувок
 • Мулове керування. Мул видаляється постіно прямо із системи (модуля). Ніякого спеціального устаткування для цього не потрібно;
 • За рахунок технологічних особливостей установка не боїться залпового скидання стічних вод, що дозволяє уникнути виносу неочищеної води;
 • У процесі очищення не утворюється метан і сірководень, відсутній неприємний запах, що дозволяє розміщати установку в безпосередній близькості від об'єкта каналізування;
 • Установка СПБО автоматизована й не вимагає постійного обслуговуючого персоналу. Керування процесом очищення проводиться за допомогою програмувальних таймерів, що дозволяє оптимізувати енерговитрати;
 • Застосування запатентованого обладнання безреагентного електрохімічного знезаражування дозволяє відмовитися від спеціальних дезінфікуючих розчинів і дозуючих систем, а також забезпечує надійну
 • Простота. Потрібно менше споруд та устаткування, що приводить до зниження капітальних і експлуатаційних витрат ( для порівняння схема 1 і 2).