Технологія блочної очистки стічних вод (Давиденко О.І.)

 

Компактна установка призначена для повної біологічної очистки стічних вод, а також обробки утворюваних осадів і входить в склад споруд очисної станції. Конструктивно, компактна установка - це єдиний блок ємкісних відділень виконаних з уніфікованих по потужності модульних елементів:

  • первинних відстійників вертикального типу;
  • аеротенків - витискувачів;
  • вторинних відстійників горизонтального типу м;
  • біореактора доочистки стічних вод з касетним завантаженням для закріплення мікроорганізмів активного мулу;
  • аеробного стабілізатора сирих осадів та надлишкового мулу з секцією ущільнювача стабілізованих осадів.

Всі модульні елементи установки виконуються з металу і монтуються на одному монолітному фундаменті.

Згідно технологічної схеми та комплексу споруд очисної станції, стічні води повинні проходити попередню очистку на механізованих ґратах, або на обладнанні типу - механізованих проціджувачах, а також на піскоуловлювачах розрахованих на затримання дрібних фракцій піску та мінеральних домішок, що забезпечить оптимальні умови затримання зважених речовин у первинних відстійниках, компактної установки.

Рух стічних вод в компактній установці здійснюється за наступною технологічною схемою.

Після попереднього очищення, стічні води подаються в центральну частину первинних відстійників і рухаються знизу в гору, далі по периферійних лотках відводяться в зону аерації аеротенка -витискувача. Накопичені осади під гідростатичним тиском періодично видаляються в ємкість, звідки подаються на обробку в аеробний стабілізатор..

Аеротенк обладнується дрібнобульбашковою системою аерації. За допомогою повітродувок, забезпечується необхідна кількість повітря для насичення муловодяної суміші киснем повітря , а також перемішування і підтримання активного мулу у зваженому стані.

Після аеротенка, муловодяна суміш направляється у вторинні відстійники де проходить розділення активного мулу і освітленої води.

Освітлена вода збирається лотком і подається у біореактор. Біореактор обладнаний касетами з інертним носієм на якому закріплюються мікроорганізми активного мулу, які забезпечують доочищення стічних вод. Біореактор обладнується пневматичною дрібнобульбашковою системою аерації для забезпечення життєдіяльності мікроорганізмів мулу, закріпленого на інертному носієві.

В біореакторі проходять процеси до окислення і більш глибоке вилучення залишкових органічних забруднень зі стічних вод, що пройшли обробку в аеротенку.

Виділений у вторинних відстійниках мул направляється в ємкість звідки насосом частина мулу повертається в аеротенк, а надлишковий мул перекачується на обробку в аеробний стабілізатор.

Після біореактора очищені стічні води скидаються з компактної установки в мережу по якій направляються на знезараження.

Обробка осадів, що утворюються в процесі очистки стічних вод здійснюється наступним чином:

  • Сирий осад з первинних відстійників і надлишковий мул з вторинних відстійників, а також осад з біореактора подаються в аеробний стабілізатор.
  • Стабілізований та ущільнений осад направляється в приймальний резервуар, звідки насосом перекачується на механічне обезводнення.

Надмулова рідина з ущільнювача, а також фільтрат після обезводнення  подаються в голову очисних споруд.

Розроблена технологічна схема та розрахунки споруд забезпечують глибоку біологічну очистку стічних вод до ГДК скиду у водойми  рибогосподарського призначення.