Технологии

Технологія проектування Autocad MEP

Максимальна автоматизація процесу проектування. Весь процес проектування виконується за допомогою спеціалізованих комп'ютерних програмних продуктів лінійки Autodes. Основна перевага проектування з використанням даних продуктів - це дуже швидке компонування (складання) усього, де є труби (газ, вода, – будь-яке середовище), з використанням уже існуючих 3D моделей устаткування і виконується в масштабі 1:1. Тобто спочатку збирається "3D" модель об'єкта, причому всі «сумісники» працюють паралельно і відслідковують проектні рішення сусідів.

 

Дезинфекція води гіпохлорітом натрію

Електролізна установка призначена для отримання гіпохлориту натрію (NaClO) шляхом електролізу розчинів повареної солі, морських, солонуватих вод і інших розчинів, що в своєму складі мають хлорити.

Водопровідна вода, що надходить на установку приготування гіпохлориту натрію, проходить спочатку вузол фізико-хімічної очистки, далі видалення заліза на автоматичному фільтрі та видалення солей жорсткостіі на автоматичній установці пом'якшення води.

Далі, пом'якшена вода подається на електролізери та в  ємність-солерозчинник (сатуратор), звідки насос-дозатор подає соляний розчин на електролізні блоки, у яких і виробляється розчин гіпохлориту натрію. Потім отриманий розчин гіпохлориту натрію з електролізних блоків під залишковим напором подається у розхідну ємність або в місце подачі.
 

Технологія когенерації та тригенерації

Тригенерационний комплекс дозволяє максимально понизити собівартість електроенергії, гарячого водопостачання, опалювання і охолоджування для підприємства за рахунок використання власної когенерационной електростанції у комплекті з абсорбційним чиллером. Для вирівнювання піків і провалів теплових навантажень інколи необхідно буває передбачити теплові акумулятори. Когенераційні установки використовуються не лише як резервні, допоміжні джерела тепло- і електроенергії, але і як незалежні альтернативні міні ТЕЦ.

 

Технологія очистки стічних вод ГК "Промтехвод"

В установках СПБО реалізована технологія глибокої біологічної очистки та знезаражування стічних вод. По цій технології відбувається аерація, освітління, очищення і безреагентне знезаражування стічних вод. Якість очищеної води на виході із блоку СПБО відповідає вимогам санітарних і природоохоронних органів до води, яка скидається у водоймища, дощову каналізацію, або яка використовується повторно, як технічна.
Завдяки своїм технологічним особливостям установка:

  • не боїться залпового скидання стічних вод, що дозволяє уникнути викиду неочищеної води.
  • не виділяється метан і сірководень, тобто відсутній неприємний запахи, що дає можливість розташовувати установк у безпосередній близькості від об'єкта каналізування.
  • установка автоматизована і не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Знезараження води хлором

При добавці у воду хлору відбувається його гідроліз
Cl2 + H2O = HClO + HCl
Частина хлорнуватистої кислоти НСlО диссоціює з утворенням гіпохлоритного іона OCl . За наявності у воді аміаку утворюються моно- і діхлораміни:
HClO + NH3 =  NH2Cl + H2O

HClO + NH2Cl = NHCl2 + H2O

Технологія блочної очистки стічних вод (Давиденко О.І.)

 

Компактна установка призначена для повної біологічної очистки стічних вод, а також обробки утворюваних осадів і входить в склад споруд очисної станції. Конструктивно, компактна установка - це єдиний блок ємкісних відділень виконаних з уніфікованих по потужності модульних елементів:

Знезараження води діксидом хлору

Діоксид хлору (двоокис хлору), хімічна формула -ClO2, є нестійкий газ, який може вироблятися на місці використання у вигляді водного розчину з розчинів соляної кислоти і хлориту натрію (NaClO2) шляхом наступної реакції :

5NaClO2 + 4HCl -> 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O

По своїй дезинфікуючій дії діоксид хлору в 4 рази перевершує дію хлору і практично не має супутніх йому негативних наслідків завдяки особливому механізму хімічної дії на забруднюючі речовини і мікроорганізми.

Знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням

Ультрафіолетова дезінфекція відбувається за рахунок опромінення хвороботворних мікроорганізмів, що перебувають у воді, ультрафіолетовим випромінюванням, у результаті чого вони дезактивуються - "стерилізуються" і втрачають здатність відтворення. У воді при цьому не утворюються шкідливі для людини речовини, не погіршується її смак і запах.
Ультрафіолетове випромінювання є компонентом електромагнітного спектру і розташоване між рентгенівськими променями й видимим світлом. Довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання від 200 до 400 нм.