Управління проектами

Участь керуючої компанії на всіх етапах життєвого циклу будівельного проекту, дозволяє вчасно спрогнозувати й звести до мінімуму такі типові проблеми для будівельних проектів, як недотримання строків, перевитрата бюджету, низький рівень контролю над процесами, неефективну координацію учасників проекту.
Розробка календарного плану будівництва промислового підприємства виконується в такій послідовності:

  • Установлюється перелік об'єктів, заходів і робіт, які необхідно виконувати в підготовчий період будівництва, а також обсяги підготовчих робіт з даних проектно-кошторисної документації або по показниках на укрупнені вартісні й фізичні вимірники, які визначаються по розрахункових нормативах для складання проектів організації будівництва;
  • Установлюється перелік робіт і визначаються їхні обсяги й трудомісткість, а також потреби в роботі будівельних машин по кожній групі об'єктів.
  • Проводиться побудова графіків розподілу будівельно-монтажних робіт. Організація робіт на широкому фронті передбачає паралельне ведення різних видів робіт, технологічно не зв'язаних між собою.

Керуюча компанія При проведенні будівельних робіт Замовники стикаються з тим, що не можуть досить кваліфіковано організувати та контролювати хід робіт на об'єкті. У цьому випадку на допомогу їм може прийти Керуюча компанія, яка бере на себе функції Замовника: займається підготовкою необхідної документації, знаходить підрядників, проводить наради, на яких ставить завдання підрядникам, стежить за ходом робіт на будівельному об'єкті й контролює дотримання всіх необхідних вимог, здійснює Технічний нагляд і інформує Замовника про хід провадження робіт. В штаті нашої компанії працюють професіонали, фахівці в будівництві й проектуванні. Вони можуть кваліфіковано організувати роботу, оцінити, що відбувається на об'єкті й вчасно відреагувати при виникненні будь-яких проблем. Компанія має достатній досвід і знаннями, які дозволяють нам виконувати функції Керуючої компанії.
Складовими частинами керування будівельного проекту є:
1. Керування строками
Керування строками проекту містить у собі процеси, що забезпечують своєчасне завершення проекту й складається з: Визначення складу операцій - визначення конкретних операцій, які необхідно виконати для одержання різних результатів проекту. Визначення взаємозв'язків операцій - визначення й документування взаємозалежностей між операціями. Оцінки тривалості операцій - оцінки кількості робочих періодів, необхідних для виконання окремих операції. Складання розкладу виконання проекту з урахуванням взаємозв'язків операцій, їх термінів, потреби в ресурсах. Керування розкладом - керування змінами розкладу проекту.
2. Керування вартістю
Керування вартістю проекту містить у собі процеси, що забезпечують завершення проекту в рамках затвердженого бюджету й включає: Планування ресурсів - визначення ресурсів (людей, устаткування, матеріалів) і їх кількість, необхідна для виконання операцій проекту. Оцінки вартості - оцінки вартості ресурсів, необхідних для виконання операцій проекту. Розробки бюджету - додаток вартісних оцінок до окремих операцій проекту. Керування вартістю - керування змінами бюджету проекту. Послідовність розробки календарних планів Рішення цих завдань реалізоване в унікальній технології керуванням будівельним підприємством – програмним комплексом «Building Manager» . Автоматизована технологія керування підприємством «Building manager» вирішує завдання проектування, підготовки виробництва, організаційно-технологічного й фінансового планування, виробничого й бухгалтерського обліку, дозволяє комплексно вирішувати практично всі питання підготовки, організації й супроводу будівництва